RAPORT IMPLEMENTARE LEGEA 544/2001 PT ANUL 2021

 

RAPORT

 IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice :

 PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.      Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2021?

A1

DA

NU

x

 

2.Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

x

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

 

c. Mass-media

A2_3

 

d. Publicaţiile proprii

A2_4

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

x

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare – documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

 

DA

 

NU

x

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2021

A4

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public :                         2

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           

B1_1

2

 b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

3

 c. Acte normative, reglementări

B1_3

1

 d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

 e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

 f. Altele (se precizează care)

 

B1_6

 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

6

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

 c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul:

a) informaţii  exceptate

B2_3

b) informatii inexistente

B2_4

c)  fără motiv

B2_5

d) alte motivaţii 

(care ?)

B2_6

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)         

B2_7

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

c)  acte normative, reglementări

B2_9

d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

  f) altele

 (se precizează care)

 

B2_12

                    –

 

3.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

4

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

2

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

  b. pe suport electronic

B4_2

6

  c. verbal

B4_3

 

 

 

 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2021 în baza Legii nr.544/2001

 a. rezolvate  favorabil  reclamantului

C1_1

b. respinse

C1_2

c. în curs de soluţionare

C1_3

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2021 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

c. pe rol

C2_3

1

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2021

D1

0

2. Suma încasată în anul 2021 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

0

           

Sarmizegetusa, 15.01.2022

 

Responsabil Legea 544/2001

                                                Inspector,

                                                SOCACIU AURORA GINA

 

Posted in Raport Legea 544.