ANUNT PH 24/2023 ACHIZITII PUBLICE 2023

7JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr. 34 din 25.11.2022
ANUNŢ

referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ
intitulat proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.
Astăzi,27 februarie 2023, primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa.
Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa , în scopul respectării prevederilor legale în materie .
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
– textul complet al proiectului de hotărâre
– anexele la proiectul de act administrativ cu caracter normativ
Documentaţia poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:https://comuna-sarmizegetusa.ro/ ;
 la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 10 martie 2023, după cum urmează:
 prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe
pagina de internet a instituţiei la adresa: https://comuna-sarmizegetusa.ro/wp-admin/admin.php?page=formidable&frm_action=edit&id=2 ;
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
 prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
 la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul:https://comuna-sarmizegetusa.ro/registrul-pentru-consemnarea-propunerilor/ .
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10 martie 2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoane de contact: Bugariu Simona Nicoleta

Primar Secretar general
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.