anexa la hcl 67 din 27.10.2021

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                                                         Anexă la HCL  67/2021

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 Nomenclatorul, salariile de bază și coeficienții de ierarhizare a funcțiilor contractuale – șef serviciu SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

  1. Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale

 

 

Funcţia

Nivelstudii

Coeficient

de ierarhizare

Salariu de bază

-lei-

 

Majorări ale salariului de bază

( 10% pentru viza de control financiar preventiv – art.15 din Legea nr.153/2017,  12,5 %  pentru actualizarea registrului electoral -art.26 alin. 5 din Legea nr.208/2015)

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 5

M

2,061

3916

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 4

M

2,010

3819

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 3

M

1,961

3726

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 2

M

1,868

3549

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 1

M

1,779

3380

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul IA, gradaţia 0

M

1,655

3145

 

Șef Serviciu SVSU :Gradul I, gradaţia 5

M

1,889

3589

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul I ,  gradaţia 4

M

1,843

3501

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul I , gradaţia 3

M

1,798

3416

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul I , gradaţia 2

M

1,712

3253

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul I , gradaţia 1

M

1,631

3099

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul I , gradaţia 0

M

1.517

2882

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II , gradaţia 5

M

1,718

3264

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II , gradaţia 4

M

1,676

3184

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II , gradaţia 3

M

1,635

3107

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II, gradaţia 2

M

1,557

2958

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II, gradaţia 1

M

1,483

2818

 

Șef Serviciu SVSU : Gradul II, gradaţia 0

M

1,379

2620

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 5

M

1,547

2939

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 4

M

1,509

3867

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 3

M

1,472

2797

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 2

M

1,401

2662

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 1

M

1,334

2535

 

Șef Serviciu SVSU : debutant, gradaţia 0

M

1,241

2358

 

               

 

                 Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                                 Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.