ANUNT PH 19/2023 APLAN DE ACTIUNE SERVICII SOCIALE 2023

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr. 10 din 16.02.2023
ANUNŢ

referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ :
PH nr.19/2023 Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa judeţul Hunedoara pentru anul 2023

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.
Astăzi,16 februarie 2023, primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ: proiect de hotărâre nr. 19/2022 .
Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea planului aplicabil la nivelul compartimentului asistenta sociala
Documentaţia aferentă proiectelor de acte normativ include:
– referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
– textul complet al proiectului de hotărâre
– anexele la proiectul de act administrativ cu caracter normative –acestea pot fi consultate si la sediul primariei comunei Sarmizegetusa sau pot fi solicitate a fi primite prin email.
Documentaţia poate fi consultată:
– pe pagina de internet a instituţiei www.comuna-sarmizegetusa.ro sectiunea Anunturi publice/Proeicte
– la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
– proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26 februarie 2023, după cum urmează:
– prin formularul online de colectare a• opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe
pagina de internet a instituţiei la adresa;
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
– prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
– la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 19/2023 .
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26 februarie 2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoana de contact: Bugariu Simona Nicoleta

Secretar general
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.