Pentru a activa citirea textelor, selectați cu mous-ul și apăsați pe simbolul difuzor care apare în fața sau la finalul textului selectat   Click to listen highlighted text! Pentru a activa citirea textelor, selectați cu mous-ul și apăsați pe simbolul difuzor care apare în fața sau la finalul textului selectat DECLARAȚIA DE […]" />
  Click to listen highlighted text!
Vedere generala Sarmizegetusa
Vedere generala Sarmizegetusa
Shadow
Pentru a activa citirea textelor, selectați cu mous-ul și apăsați pe simbolul difuzor care apare în fața sau la finalul textului selectat
decorativ
decorativ

ANUNȚURI PUBLICE

CEL MAI RECENT ANUNȚ 

ANEXA NR.5 LA REGULAMENT

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Nr.2511  din 17.11.2021

 

Proces-verbal

încheiat astăzi 17.11.2021

 

Comisia de examen/concurs, numită prin Dispozitia primarului nr. 82 din 15.10.2021, întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competenţei profesionale, în cadrul probei scrise a candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de personal contractual SEF SVSU din cadrul Compartimentului Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta organizat în baza referatului nr. 2098 din 15.10.2021  şi aprobat de către primarul comunei Sarmizegetusa.

Componenţa comisiei de examen/concurs este următoarea:

Preşedinte:  –   Socaciu Aurora – Gina – avand functia de inspector superior în cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane;

           Membri :   –   Bugariu Simona Nicoleta.- avand funcţia de secretar general în cadrul primariei Sarmizegetusa ;

                              –   Bora Valentin Eduard – avand funcţia de  inspector asistent în cadrul compartimentului Urbanis si achizitii publice;

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către Braila Alina – Andreea  – avand functia de referent in cadrul compartimentului agricol din cadrul  primariei Sarmizegetusa.

A participat la proba scrisă:

Dl Cordos Claudiu Daniel  cerere de inscriere nr.2181 din 01.11.2021 care potrivit procesului verbal nr. 2241 din 09.11.2021 îndeplineşte condiţiile de participare la concurs.

            Pentru lucrarea scrisă au fost formulate 2 seturi de subiecte, din care a fost extras plicul cu subiectele prezentate în Anexa nr. 8 – ataşată la prezentul proces verbal, care cuprinde şi punctajul stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare subiect în parte.

Punctajul acordat de fiecare membru in parte este – ataşat la prezentul proces – verbal (anexa nr. 11).

            Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50  puncte.

            În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru lucrarea scrisă, comisia de concurs a acordat candidatului :  Cordos Claudiu Daniel    – 53  puncte, punctaj cu care a promovat proba scrisă

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

         Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatului la proba scrisa .

                      AFISAT ASTAZI 17.11.2021 , ORA 16:00

          Candidatul  declarat admis va sustine proba interviu in  data de 19.11.2021 ora 11 :00.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

       Preşedinte:  Socaciu Aurora Gina                                                               Secretar comisie

       Membrii :                                                                                            Braila Alina Andreea

             Bugariu Simona Nicoleta

                 Bora Valentin Eduard

Posted in Anunturi publice, Cariere, FĂRĂ CATEGORIE.

Mai multe anunțuri generale
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

INFORMARE AMBROZIE

ROMANIA  JUDETUL HUNEDOARA PRIMARIA SARMIZEGETUSA TEL/FAX:0254776510/0254776552 Email:primariasarmizegetusa@yahoo.com 2165/27.10.2021   Informare publică Ambrozia   Ca urmare a răspândirii exagerate , atât...

CITEȘTE ANUNȚUL
decorativ

Anunțuri pentru ocuparea posturilor vacante,
rezultate la concurs,
promvări în funcție
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

decorativ

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

INVITATIE SEDINTA ORDINARA 25.11.2021

                                                                                  ROMÂNIA                                                                                                  JUDEŢUL HUNEDOARA            COMUNA SARMIZEGETUSA            PRIMAR           337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com                                                                             INVITAŢIE                                  […]Deschide documentul aici

HIBAIS Leontin Dorin Primarul comunei Sarmizegetusa

Acest website, este un mijloc modern și eficient pentru a ușura comunicarea între instituția primăriei și cetățeni.
Vă invit să accesați informațiile publice oferite din oficiu, dar și modele de formulare, Monitorul Oficial Local, anunțuri și alte informații utile, pentru a economisi timpul și pentru a evita să mai faceți drumul până la noi.
Suntem oricând la dispoziția cetățenilor!

HIBAIS Leontin Dorin
Primarul comunei Sarmizegetusa

AI DREPTUL SĂ ȘTII

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de
Legea nr. 52/2003

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Arhive
Categorii de documente

SUNTEM AICI

Programul primăriei:

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ADRESA NOASTRĂ:

Programul de audiențe:

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ROMAN FEST – ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Print Friendly, PDF & Email
Click to listen highlighted text!