ph 23/2023Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si stabilirea taxei speciale pentru inchirierea capelei mortuare din localitatea Sarmizegetusa

Anexa la PH 23/2023

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si stabilirea taxei speciale pentru inchirierea capelei mortuare din localitatea Sarmizegetusa

CAP. I DATE GENERALE
ART.1 Capela mortuară din satul Sarmizegetusa este proprietatea Comunei Sarmizegetusa;
ART.2 Capela mortuara din satul Sarmizegetusa poate fi folosită în condiţiile prezentului regulament de toate cultele religioase existente in comuna Sarmizegetusa, fara nici o exceptie.
ART.3 Utilizarea capelei se face contra cost cu respectarea prezentului regulament.Taxa se achita la Compartimentul impozite si taxe locale din cadrul primariei Sarmizegetusa
ART.4 Persoana desemnata de primarul comunei va deţine cheile şi va avea în grijă imobilul.
ART.5 Apartinatorii decedatului vor solicita in scris utilizarea capelei conform anexei la prezentul regulament, urmand a primi o cheie pentru accesul in capela, persoana desemnata de primar va verifica starea capelei atat la predare cat si la primire.(inventar, curatenie, etc).
Eventualele observaţii privind starea capelei se fac la primirea/predarea cheii. Primirea /predarea cheii fără observaţii înseamnă că există o aprobare tacită şi nu sunt probleme.

ART.6 Persoana desemnata de primar poate verifica in orice moment modul de folosire a capelei de catre solicitanti.
ART.7 In cazul producerii unor defectiuni sau pagube materiale asupra imobilului/bunurilor mobile din culpa utilizatorilor capelei, acestia vor fi direct raspunzatori de suportarea costurilor privind efectuarea reparatiilor necesare
ART.8 Apartinatorii au obligatia sa se asigure ca la parasirea capelei, respectiv dupa privechi, usile si ferestrele sunt inchise
ART.9 Coroanele nu se vor depune în interiorul capelei ci în afara acesteia;
ART.10 Capacitatea maximă a capelei este dată de scenariu de incendiu.
ART.11.Nu se admite mobilier suplimentar.
ART.12 Programul de priveghere rămâne la latitudinea familiei ,cheia rămânând în grija familiei.
ART.13 În timpul privegherii sunt interzise jocurile de noroc,tranzacţiile comerciale şi fumatul.
ART.14 Ascultarea muzicii (numai muzica religioasă)trebuie făcută la intensitate redusă ca să nu deranjeze vecinii.
ART.15 Se admite consumarea unor gustări reci,dulciuri şi produse de patiserie din mână şi farfurii de unică folosinţă,care nu presupun folosirea tacâmurilor.
ART.16 Se admite consumarea de alcool cu moderaţie, din pahare de unică folosinţă.
ART.17 Pe tot parcursul privegherii se va discuta pe un ton scăzut,se vor evita discuţiile în contradictoriu şi certurile.Persoanele în stare de ebrietate vor fi scoase din incinta capelei.
ART.18 (1)Suportul lumânărilor trebuie fixat pentru a nu exista pericolul răsturnării
(2)Flacara lumânării se supraveghează permanent
(3)Suportul lumânării trebuie astfel amplasat incât în cazul căderii lumânării aceasta să
nu atingă decedatul sau materiale combustibile.
(4)Suportul lumânărilor trebuie să fie prevăzut cu un colector de ceară topită
ART.19 Se interzice punerea de lumânări pe sicriu,icoane de lemn,pahare de plastic, cornete de hârtie şi alte materiale inflamabile.
ART. 20 În cazul în care sunt prezenţi copii în capelă ,acestia vor fi supravegheaţi permanent de însoţitori.
ART.21 Decedaţii a căror fizionomie s-a schimbat ca urmare a decesului sau care au un aspect care pot afecta emoţional asistenţa se păstrează în sicrie închise.
ART.22 Decedaţii din cauza unor boli contagioase se depun obligatoriu în sicrie închise.
ART.23 Decedaţii din cauza unor infecţii virale netratabile se depun obligatoriu în sicrie sigilate.
ART.24 După aprobarea regulamentului ,acesta devine act public şi va fi adus la cunoştiinţa celor interesaţi prin afişare la capelă.
ART. 25 Dupa efectuarea formalitatilor de inmormantare, apartinatorii au obligatia de a preda spatiile date in folosinta asa cum le-au primit, cu respectarea conditiilor de igiena si curatenie.
ART.26 Seful SVSU din cadrul primariei Sarmizegetusa va urmări ca stingătoarele cu pulbere să fie încărcate şi în termenul de valabilitate.

CAP. II TAXE
ART. 27 .(1)Taxa de utilizare a capelei mortuare este de 100 de lei pentru toata perioada evenimentului funerar,adica din momentul in care cadavrul a fost depus la casa mortuara si pana in momentul in care cadavrul a fost inmormantat si cureatenia a fost finalizata.
(2) Taxa de utilizare a capelei constituie venit la bugetul local.
(3) Taxa se actualizeaza cu rata inflatiei in fiecare an.
CAP. II PREVEDERI FINALE

ART.28 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare si poate fi modificat si /sau completat ori de cate ori este nevoie prin hotararea consiliului local Sarmizegetusa.
ART.29 Regulamentul va fi afisat la intrarea in capela.

Anexa la Regulament- cerere utilizare capela

Sarmizegetusa, 27.02.2023

Initiator, Avizat,
Primar Secretar general
Hibais leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Anexa la Regulament

Catre,
PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Subsemnatul/a……………………………………………domiciliat/a in comuna Sarmizegetusa, localitatea…………………………, nr. ……., identificat prin BI/CI seria………., nr………………., eliberat de………………………………la data de…………………………….
In calitate de apartinator al defunctului…………………………………………….decedat la data de………………………..
Va rog sa aprobati depunerea cadavrului defunctului incepand cu data de azi………………
la capela mortuara din localitatea Sarmizegetusa, pana la data inmormantarii………………….

Declar ca am luat la cunostinta regulamentul de administrare si functionare a capelei mortuare si ma oblig la respectarea intru totul a acestuia.

*Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Semnatura

……………………. ………………………………

Domnului primar al comunei Sarmizegetusa,

Sarmizegetusa, 27.02.20232

Initiator, Avizat,
Primar Secretar general
Hibais leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.