PV AFISARE NOTARE PROBA SCRISA CONCURS 17.11.2021 – SEF SVSU

ANEXA NR.5 LA REGULAMENT

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Nr.2511  din 17.11.2021

 

Proces-verbal

încheiat astăzi 17.11.2021

 

Comisia de examen/concurs, numită prin Dispozitia primarului nr. 82 din 15.10.2021, întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competenţei profesionale, în cadrul probei scrise a candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de personal contractual SEF SVSU din cadrul Compartimentului Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta organizat în baza referatului nr. 2098 din 15.10.2021  şi aprobat de către primarul comunei Sarmizegetusa.

Componenţa comisiei de examen/concurs este următoarea:

Preşedinte:  –   Socaciu Aurora – Gina – avand functia de inspector superior în cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane;

           Membri :   –   Bugariu Simona Nicoleta.- avand funcţia de secretar general în cadrul primariei Sarmizegetusa ;

                              –   Bora Valentin Eduard – avand funcţia de  inspector asistent în cadrul compartimentului Urbanis si achizitii publice;

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către Braila Alina – Andreea  – avand functia de referent in cadrul compartimentului agricol din cadrul  primariei Sarmizegetusa.

A participat la proba scrisă:

Dl Cordos Claudiu Daniel  cerere de inscriere nr.2181 din 01.11.2021 care potrivit procesului verbal nr. 2241 din 09.11.2021 îndeplineşte condiţiile de participare la concurs.

            Pentru lucrarea scrisă au fost formulate 2 seturi de subiecte, din care a fost extras plicul cu subiectele prezentate în Anexa nr. 8 – ataşată la prezentul proces verbal, care cuprinde şi punctajul stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare subiect în parte.

Punctajul acordat de fiecare membru in parte este – ataşat la prezentul proces – verbal (anexa nr. 11).

            Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50  puncte.

            În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru lucrarea scrisă, comisia de concurs a acordat candidatului :  Cordos Claudiu Daniel    – 53  puncte, punctaj cu care a promovat proba scrisă

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

         Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatului la proba scrisa .

                      AFISAT ASTAZI 17.11.2021 , ORA 16:00

          Candidatul  declarat admis va sustine proba interviu in  data de 19.11.2021 ora 11 :00.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

       Preşedinte:  Socaciu Aurora Gina                                                               Secretar comisie

       Membrii :                                                                                            Braila Alina Andreea

             Bugariu Simona Nicoleta

                 Bora Valentin Eduard

Posted in Anunturi publice, Cariere, FĂRĂ CATEGORIE.