PV NOTARE PROBA SCRISA CONCURS 17.11.2021 – INSPECTOR

 

ANEXA NR.5 LA REGULAMENT

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Nr. 2512 din 17.11.2021

 

Proces-verbal

încheiat astăzi 17.11.2021

 

Comisia de examen/concurs, numită prin Dispozitia primarului nr. 82 din 15.10.2021, întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competenţei profesionale, în cadrul probei scrise a candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de personal contractual INSPECTOR  din cadrul Compartimentului  Asistenta sociala si asistenta medicala comunitara organizat în baza referatului nr. 2098 din 15.10.2021  şi aprobat de către primarul comunei Sarmizegetusa.

Componenţa comisiei de examen/concurs este următoarea:

Preşedinte:  –   Socaciu Aurora – Gina – avand functia de inspector superior în cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane;

                   Membri :   –   Bugariu Simona Nicoleta.- avand funcţia de secretar general în cadrul primariei Sarmizegetusa ;

                              –   Bora Valentin Eduard – avand funcţia de  inspector asistent în cadrul compartimentului Urbanis si achizitii publice;

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către Braila Alina – Andreea  – avand functia de referent in cadrul compartimentului agricol din cadrul  primariei Sarmizegetusa.

Au participat la proba scrisă urmatorii:

Dna Popescu Emanuela Patricia  cerere de inscriere nr.2221 din 05.11.2021 care potrivit procesului verbal nr. 2241 din 09.11.2021 îndeplineşte condiţiile de participare la concurs.

– Dna David Elisabeta  cerere de inscriere nr.2226 din 05.11.2021 care potrivit procesului verbal nr. 2241 din 09.11.2021 îndeplineşte condiţiile de participare la concurs.

 

         Pentru lucrarea scrisă au fost formulate 2 seturi de subiecte, din care a fost extras plicul cu subiectele prezentate în Anexa nr. 9 – ataşată la prezentul proces verbal, care cuprinde şi punctajul stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare subiect în parte.

Punctajul acordat de fiecare membru in parte este ataşat la prezentul proces – verbal (anexa nr. 11).

          Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50  puncte.

 

 

 

         În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru lucrarea scrisă, comisia de concurs a acordat candidatilor urmatorul punctaj :

  • Popescu Emanuela Patricia  –  52,12 puncte, punctaj cu care a promovat proba scrisă
  • David Elisabeta –  41 puncte, punctaj cu care  nu a  promovat  proba scrisă

          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

         Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatului la proba scrisa .

                      AFISAT ASTAZI 17.11.2021 , ORA 16 :00

 

Candidatii declarati admisi vor sustine proba interviu in

data de 19.11.2021 ora 10 :00.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte:  Socaciu Aurora Gina

                                                  Membrii :

                                                           Bugariu Simona Nicoleta

            Bora Valentin Eduard

 

Secretar comisie

      Braila Alina Andreea

Posted in ANUNTURI, Anunturi publice, Cariere, FĂRĂ CATEGORIE.