decorativ

PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Adresa noastră:

Programul de lucru

Programul primăriei

 

Programul de lucru cu publicul:

LUNI orele 08:00 – 16:00
MARȚI orele 08:00 – 16:00
MIERCURI orele 08:00 – 16:00
JOI orele 08:00 – 16:00
VINERI orele 08:00 – 16:00

*exceptând sărbătorile legale


>>> actualizez programul

Formularul de contact

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Programul de audiențe

Programul de audiențe

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

Formularul de solicitare audiență

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Categorii de informații:

Informații de interes public

Cum solicităm informațiile publice? / Model de cerere pentru informații publice / 

Orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, are obligația de a comunica informațiile de interes public.

Ce sunt informațiile de interes public?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii; 
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii; 
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii; 
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penalesau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare; 
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces; 
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.


Cum solicităm informații publice?

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

MODEL DE CERERE PENTRU SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 1

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 2

 

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Drepturi salariale

SALARIILE DE BAZA ACUALIZATE LA 31.05.2023

Dispoziții de primar

Legislație

Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei.

Regulamente de funcționare

Conducere

HIBAIS Leontin Dorin
Primarul comunei Sarmizegetusa

Post vacant
Viceprimarul comunei Sarmizegetusa

Curriculum vitae
Declarațiile de avere ale demnitarilor

2023 Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor locali

2023 Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor locali

  1. HIBAIS Leontin Dorin – Primarul comunei
    Declarația de interese / Declarația de avere
  2. XXXXX xxxx
    Declarația de interese / Declarația de avere

SECRETARUL GENERAL UAT

Bugariu Simona Nicoleta
(post ocupat temporar)

Programul de audiențe

Programul de audiențe

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

Formularul de solicitare audiență

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Situația domeniului public

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Organigrama

Aparatul de specialitate din subordinea Primarului

Compartimentul
Contabilitate și Resurse Umane

Socaciu Aurora Gina
inspector superior
1 post vacant
consilier superior

Compartimentul
Impozite și Taxe

Ionuțiu Andreia Tatiana
inspector principal

Compartimentul
Juridic

Post temporar vacant

Compartimentul
Agricol

Brăilă Alina Andreea
referent asistent

Compartimentul
Urbanism și Achiziții publice

Bora Valentin Eduard
inspector asistent

Compartimentul
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
SVSU

Post temporar vacant

Compartimentul
Proiecte Europene

2 posturi aprobate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile – pct.4 din Anexa la OUG 63/2010 (determinata)

Ianc Sergiu Ovidiu

1 post temporar vacant

Compartimentul
Gospodărire Comunală

Lihoni Mihaela

Ciorogaru Adinel

Tamaș Nesu Timotei

Obrejan Petru Samir
(post pe pct. 4 din anexa la OUG 63/2010)

Mitulescu Virgil

Ionescu Alin Claudiu

Compartimentul
Asistență socială și
Asistență medicală comunitară

Asistenta comunitara, post care intra sub incidenta art.3 alin.2 din OUG.63/2010, finantat de la capitolul 66.02 „Sanatate” (personal preluat de la DSP Hunedoara)

Cordos Daniela
Asistent comunitar
post care intra sub incidenta art.3 alin.2 din OUG.63/2010, finantat de la capitolul 66.02 „Sanatate” (personal preluat de la DSP Hunedoara)

1 post vacant
platit din 68.02

Cariere și posturi vacante

Programe și strategii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Rapoarte

Rapoarte de activitate

Raportul anual de analiză a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raportul anual de analiză a implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică